Selecteer een pagina

Sample Page

In Plaswijckpark is een binnenspeellocatie gebouwd die zich in het groene parklandschap integreert en tevens de landschappelijke kwaliteit eromheen aanvult. LIKE A LEAF_LANDSCAPE BUILDING manifesteert zich als omhooggetrokken landschap waarop en waaronder gespeeld kan worden.

Landschap
Plaswijckpark is opgedeeld in drie hoofdgebieden; Dierenwijck, Wandelwijck en Speelwijck. Binnen Speelwijck stelden wij op thematische basis een onderverdeling van zes deelgebieden vast waarbinnen zich clusters met attracties bevinden. Één van die deelgebieden is toegekend aan de nieuwe accommodaties die met de vernieuwde omliggende ruimte een belangrijk onderdeel vormen binnen het gehele park. De ontstaansgeschiedenis is een belangrijk uitgangspunt geweest bij het ontwerp van de nieuwe speellocatie. Voorheen werd er telkens, wanneer een nieuwe attractie werd gebouwd, gecompenseerd door het groen in het park te verfraaien. De compensatie voor LIKE A LEAF wordt echter niet elders in het park aangebracht maar is daadwerkelijk onderdeel geworden van het nieuwe ontwerp. In LIKE A LEAF versmelten zowel architectonische als landschappelijke kwaliteiten tot één geheel. De grenzen tussen landschap en gebouw vervagen waarmee een accommodatie voor activiteiten en attracties is ontstaan die respect toont voor de context van het park.


moving gig2 like-a-leafArchitectuur
De inspiratie voor het ontwerp van LIKE A LEAF is een blad. Doordat de gevouwen randen van het “blad” grotendeels overvloeien in het omliggende terrein doet het daklandschap, boven de speellocatie, aan als fysiek onderdeel van het park in de vorm van een heuvel. Het gebouw dient zodoende als verlengstuk van het landschap. Een tweede gedeelte van LIKE A LEAF wordt gevormd door een uit glas en staal bestaande kasachtige constructie. Hierin bevindt zich het seizoenenplein, het restaurant en de toiletten. De constructie wordt gedeeltelijk geflankeerd door een structuur van gevouwen vlakken die als pergola dienen en met klimplanten overgroeid zijn. Deze beplanting zorgt ervoor dat dit geheel directe aansluiting vindt bij zowel het groene daklandschap als de parkomgeving. LIKE A LEAF reageert op de verschillende seizoenen door de grootte van de binnenruimte te laten groeien en krimpen. Gedurende de zomermaanden wordt het overdekte seizoenenplein gebruikt als een open doorgang waar de hoofdroute van het park doorheen loopt en als verbindend element van het omliggende seizoenenplein. In het winterseizoen wordt deze afgesloten en neemt de binnenruimte met meer dan 200 m2 toe. Het speelgedeelte en het horeca gedeelte zijn onderling verbonden via de eerste verdieping die in de speelhal eindigt als balkon met uitzicht op de hal. Vaste voorzieningen binnen het gebouw zijn uitgevoerd als kleine gebouwen vergelijkbaar met de verspreiding van kleinere gebouwen over het park. Dit bevestigt het beeld van LIKE A LEAF als onderdeel van het parklandschap.

Constructie
De constructie van het daklandschap wordt voor de bezoeker niet verborgen gehouden. Het interieur toont de gedachte waar vanuit ontworpen is. De nervenstructuur van het ‘blad’ is zichtbaar door de stalen dragers die het daklandschap ondersteunen. De ruimtes ertussen zijn ingevuld door banen van dragende houten dooselementen, om en om voorzien van houtvezelplaten voor de geluidsabsorptie. Dit visualiseert het dak als structuur van een “blad”. 

Ecologie
Er is gekozen voor houten dooselementen die vochtregulerend werken. Het uit duurzame bosbouw verkregen vurenhout is onbehandeld en kan, afhankelijk van de luchtvochtigheidsgraad, waterdamp opnemen of afgeven. Het begroeide dak doet hetzelfde met het regenwater. Overtollige neerslag wordt gebufferd en wordt geleidelijk weer aan de natuur terug gegeven. Het groene dak en de zonwerende klimplanten op de pergola’s bieden tevens de praktische oplossing om het gebouw tijdens de zomermaanden op natuurlijke wijze koel te houden. Dit maakt LIKE A LEAF tot een gezond gebouw met een kleine ecologische footprint.